DES DE L'ASSOCIACIÓ FESTA DEL TREPAT DE BARBERÀ DE LA CONCA

                          DONEM EL NOSTRE SUPORT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA  I A 

                          TOTES LES INSTITUCIONS CATALANES EN DEFENSA DELS NOSTRES 

                          DRETS I LLIBERTATS.