Trepat és terra. Trepat és aigua

 

Les centenàries vinyes de trepat arrelen en les argiles d'una conca al·luvial, al mig de la qual s'aixeca Barberà de la Conca sobre un tossal vorejat al nord i ponent pel riu Anguera, on hi desemboquen diversos torrents.

Cruïlla de les aigües subterrànies provinents de la serra Carbonària, presidida pel Tossal Gros al sud, i la de Comaverd a llevant, trobem les fonts del Bou i del Teix al bosc de Jordà o les fonts Gitarda, Vella i de la Bernada al poble mateix.

El tossal de Barberà és un mirador amb privilegiades vistes a un paisatge de vinyes, sembrats, ametllers i hortes arrecerades per canyars, davant del teló de fons de boscos muntanyosos de pins i clapes disperses d'alzines, roures rebolls, àlbers o xops.

Tots els camins fan cap a Barberà.