CRISTINA CABANÉ

 
nascuda a Sabadell,1970 viu a Valldoreix
LLicenciada per la facultat de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, especialitat de pintura.
Cursa estudis de collage amb Miguel Rasero i de pintura mural amb Aurelio Cachafeiro.
Fa diverses exposicions individiuals a l’academia de Belles Arts, Casa Taulé i Traç d’Art de 
Sabadell, Ruaix d’Art(Manresa) ,Àmbit artístic (Cadaqués), i Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.

Participa a diverses exposicions col.lelctives a la Galeria Ignacio de Lassaleta, Galeria Jordi Barnadas,
Galeria Hartmann,Galeria Montcada, L’Illa d’Art i la Sala Vinçon a Barcelona. Ruaix d’Art (Manresa), Fidel 
Balaguer (Matadepera), Espai d’Art (Terrassa) ,Pou d’Art (Sant Cugat) ,Galeria Ismes (vilanova i la geltrú),
Galeria Paloma Mena (Madrid), Galeria Decoart (Saragossa), Hipermerc’Art by Moritz (Barcelona), Galeria
Blanca (sant Cugat) i Supermercart  de l’Art Eivissa.

Seleccionada en el Premis a La Pintura Jove XL, XLI de la Sala Parés i Premis calassanç (Terrassa), II i IV
menció d’Honor en el II i III Premi de Pintura de Petit Format Autocugat (Sant Cugat).

Col.leccions privades i públiques a Espanya, França, Itàlia, Bèlgica , Anglaterra i Korea; Banc de Sabadell,
Cobega, i Tranports Metropolitans de Barcelona.
 

www.cristinacabane.com