ORGANITZA

    

AMB LA COL.LABORACIÓ DE 

                  

              

                  

        

               CARBONIQUES MIRACLE
 
                                                                                
Benjamí Heras
Associació de Dones de Barberà de la Conca
Associació de Joves IEP de Barberà de la Conca
AMPA
Josep Calbet
Joan Carles Gustems
Joan Enric Garde
 
i tots el veïns de Barberà de la Conca

     

PATROCINA

              

 

        

      

       

I AMB EL SUPORT   

 

  

      

   

 

 

   

 

            ORGANITZA