Introduce aquí el subtítular

SULÉ DUC

Deferrovell» és el projecte de convertir el ferro en material escultòric. Per la festa del Trepat, presentem esferes.

Són escultures construïdes amb ferros d'origen industrial i de rebuig (tubs, femelles, cargols, barres d'obra...). La seva lleugeresa i contundència són fruit de la repetició, de la fragmentació; són peces que conformen un tot unitari a partir de la composició, una forma nova a partir de la matèria en desús.

L'esfera, símbol que expressa la perfecció, la unitat i l'absolut, relaciona el material amb l'espiritual.

"Les esferes de Sulé Duc, rovellades, tel·lúriques, magmàtiques, són, però, contenidors d'espais buits que es comuniquen amb l'exterior a través d'orificis diversos. Atractives des d'una perspectiva esteticista, aquestes peces incideixen en l'oblit, la memòria i l'absència, temes sobre els quals l'artista ens interpel·la".

facebook